apimti

apimti
apim̃ti vksm. Tą̃ úosį žmogùs kaži̇̀n ar apim̃tų.

.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • apimti — apim̃ti àpima (àpema, apìema, apiema), àpėmė (apìėmė, apiemė) J tr. 1. SD197, K kiek nuo paviršiaus paimti, aprinkti: Aš visų [giliukų] nerenku, paviršį àpimu tik Bsg. | prk.: Žvirbliai paviršiuo visus rugius àpėmė (aplesė) Šts. 2. nuimti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apimtis — apimti̇̀s dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apimtis — apimtìs sf. (3b) 1. dydis, platumas: Krūtinės apimtis rš. Kaklo apimtis rš. 2. mastas, užmojis: Pramonės gamybos apimtis sp. Užsienio prekybos apimtis sp. Per porą mėnesių atliko plačiausios apimties mokslo darbus rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apėmimas — apėmìmas sm. (2) K 1. → apimti I 5: Kolūkių kūrimas rutuliojosi naujų rajonų apėmimo kryptimi (sov.) rš. 2. refl. SD260, R152 → apimti I 7 (refl.): Gaspadorius ugnį paves saugoti jautriam ir bukliam tarnui, kursai supranta didelumą savo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apklėpti — tr. 1. apglėbti, apimti: Svietas knygas neapklėptų BzB86(BBJn21,25). | prk.: Tai stipra viera apklėpdami Gaig71. 2. suprasti, aprėpti (protu): Tą žodį ne kožnas apklėpia (išmano) BBMt19,11. Kursai tatai gal apklėpti, tas teapklėpia BzB271. Galigu …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsiausti — 1 apsiaũsti, apsiaũčia (àpsiaučia), àpsiautė NdŽ; L 1. tr. H159, R, Sut, K, Š, Rtr apdengti, apsupti, apgaubti (skara, drabužiu); užvilkti (ant kito drabužio): Apsiaũsk mergelę skepetu, kad nesušaltų Skdv. Agurkų rasodą vakare reikės… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptraukti — tr. Rtr, Š, NdŽ; R, MŽ, Sut 1. apkloti, uždengti, apdengti: [Gurguolės] aptrauktos drobinėmis palapinėmis, apkarstytos visokiais ūkiškais rykais, su dviračiais būtinai kiekvienos gale M.Katil. Jis atvažiavo į vieną karaliją, kur viskas buvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aptūpti — aptū̃pti, àptupia, àptūpė 1. tr. Š, Rtr, KŽ, Dkš, Skr, Ėr, Ds, Brs tupiant apglėbti sparnais, apkėsti, apgaubti: Višta àptupia vištyčius J. Kalakutė daug àptupa kiaušinių Klm. Kad višta neàptupia visų kiaušinių, keli vis užšąla Mžš. Nė višta …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžergti — apžer̃gti, ia (àpžergia), àpžergė tr. K, Š, Rtr, NdŽ, KŽ 1. Q82, R, R65, MŽ, MŽ86, N, D.Pošk, M, L, LVI139, Grv, Lz apimti, apskėsti kojomis: Arklį apžer̃gęs sėdi jis J. Apžer̃gusys arkluką ir atjo[ja] į atlaidus End. Priešakyje, širmą žirgą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apžioti — tr. K, Rtr, DŽ, KŽ 1. SD1118, R, MŽ, MŽ214, S.Dauk, D.Pošk, N, M, Š, NdŽ, LzŽ, Kl, Pšl apimti burna, nasrais, snapu: Jis obalio kiek apžiojo, tiek nukando J. Valgiau medų i bitę apžiojau Vdžg. [Šuo] galvą apžioja kačioku ir neša kaip nebegyvą Slm …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”